Psiko-Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü - Kısmi Zamanlı Çalışma

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BURSU

Üniversitemiz öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, değişik sosyal hizmet faaliyetleri üretilmektedir. Bunlardan hem düşünce, hem sonuç olarak en verimlilerinden biri kısmi zamanlı çalışmadır. Üniversitemizde 1996 yılından itibaren yürütülen bu çalışmada öğrenciler iş kazasına karşı sigortalanmakta ve üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerinde haftalık en fazla 15 saat süreyle çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize asgari saat ücreti üzerinden aylık ödeme yapılmaktadır. Her yıl kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin Eylül ayı içerisinde http://www.akdeniz.edu.tr/ adresinde yer alan “Kısmi zamanlı çalışma bursu başvuru formunu” doldurmaları gerekmektedir. Kısmi zamanlı çalışmaya hak kazanan öğrenci listeleri fakülte ve bölümlerdeki öğrenci işleri panolarında ilan edilir. Kısmi zamanlı çalışma bursu bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin her birimde supervizörleri bulunmaktadır. Supervizörlerin internet ortamında öğrencilerin bir ay boyunca kaç saat çalıştığını gösteren puantajlarını doldurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin maaşlarını zamanında (her ayın 15’ini takip eden günlerde) almaları için puantajlarının supervizör tarafından her ayın 15’inde  doldurulup doldurulmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kısmi zamanlı çalışma bursu bir sosyal hizmet uygulaması olup ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler öncelikli değerlendirilir.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BURSU SIK SORULAN SORULAR

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KİME DENİR?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler. 

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞTIRILIR?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞIRTIRILAMAZLAR?

Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

AYLIK EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİRİM?

Çalışma süresi haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ KİM DÜZENLER?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

HAFTA SONLARI VE TATİL GÜNLERİNDE ÖĞRENCİ ÇALIŞIR MI?

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz.

BİRDEN FAZLA BİRİMDE ÇALIŞABİLİRMİYİM?

Hayır çalışamazsınız. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

ÇALIŞIYOR OLMAM BURSLARIMI ETKİLER Mİ?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. (Bakınız 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi)

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM HAKLARI ORTADAN KALDIRIR MI?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

SGK'DAN YETİM MAAŞI ALIYORUM. KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞSAM MAAŞIM KESİLİR Mİ?

SGK'dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM SAĞLIK GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRIR MI?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

ÖĞRENCİ ALIMLARI HANGİ DÖNEMLERDE YAPILMAKTADIR?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda dönem ortasında (Şubat ayı) ve yaz döneminde (temmuz ayı) yapılmaktadır.

NASIL İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRİM?

http://www.akdeniz.edu.tr/ adresinden Eylül ya da Ekim ayları içerisinde başvurular alınmaktadır.

İŞ İLANLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALMAKTADIR?

Hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİ KİM SEÇMEKTEDİR?

Akademik ve İdari birimlerde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu yapmaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞMAM EMEKLİLİĞİMİ ETKİLER Mİ?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İŞTEN AYRILDIĞIMDA İŞSİZLİK SİGORTASI ALIR MIYIM?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :14.12.2022 13:48:56
Son güncelleme : 10.03.2023 15:35:23