Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hakkında

  • Medikososyal olarak da isimlendirilen sağlık birimimiz;

Üniversitemiz öğrencileri, akademik/ idari personeli, personelin bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve üniversitemiz emeklilerine poliklinik düzeyinde hizmet vermektedir.
Bünyesinde; genel (dahili) poliklinikler, diş poliklinikleri, diyet polikliniği ve temel bir kısım tetkiklerin yapılabildiği küçük bir laboratuvar barındırmaktadır.
Birimde istihdam edilen personel sayısı 12 olup, mevcut personel dağılımı aşağıda sunulmuştur.

  • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde istihdam edilen personel dağılımı,

Personel (Unvan)

Personel Sayısı

Tabip

Diş Tabibi

Mikrobiyolog

Diyetisyen

Hemşire

Laboratuar Teknikeri

Hasta Kabul Memuru

2

1

1

1

4

1

2

  • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde verilen hizmetler;
  • Birinci basamak poliklinik hizmetleri (Ayaktan tedaviler)
  • Birinci basamak laboratuvar hizmetleri (Tam kan, biyokimya, idrar tahlili)
  • Birinci basamak diş hekim hizmetleri (Diş muayene, Abse tedavisi, Diştaşı temizliği, Subgingival küretaj,
    Diş çekimi, Işınlı kompozite dolgu, Amalgam dolgu, Süt dişi çekimi, Sütür alma, Kron simante)
  • Birinci basamak diyetisyen hizmetleri
  • Müdahale odası hizmetleri (Pansuman, Enjeksiyon, ANTA, Danışma, Kan alma)

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :14.12.2022 13:55:23
Son güncelleme : 8.03.2023 17:10:43