Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hakkında

  • Medikososyal olarak da isimlendirilen sağlık birimimiz;

Üniversitemiz öğrencileri, akademik/ idari personeli, personelin bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve üniversitemiz emeklilerine poliklinik düzeyinde hizmet vermektedir.
Bünyesinde; genel (dahili) poliklinikler, diş polikliniği ve temel bir kısım tetkiklerin yapılabildiği küçük bir laboratuvar barındırmaktadır.
Birimde istihdam edilen personel sayısı 9 olup, mevcut personel dağılımı aşağıda sunulmuştur.

  • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde istihdam edilen personel dağılımı,

Personel (Unvan)

Personel Sayısı

Tabip

Diş Tabibi

Hemşire

Hasta Kabul Memuru

2

1

4

1

  • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde verilen hizmetler;
  • Birinci basamak poliklinik hizmetleri (Ayaktan tedaviler)
  • Birinci basamak laboratuvar hizmetleri (Tam kan, biyokimya, idrar tahlili) (Aktif Değil)
  • Birinci basamak diş hekim hizmetleri (Diş muayene, Abse tedavisi, Diştaşı temizliği,
    Sütür alma(dikiş), Köprü/Kron simantasyonu(yapıştırılması)
  • Müdahale odası hizmetleri (Pansuman, Enjeksiyon, ANTA, Danışma, Kan alma)

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :14.12.2022 13:55:23
Son güncelleme : 7.05.2024 10:56:23