Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Görev Alanları

 • Personel ve Özlük İşleri
  • Akademik/İdari/Arızi İşçi/ Sürekli İşçi/ Kısmi Zamanlı Öğrenci özlük ve maaş işlerinin takibini,
  • Usta eğitmenlerin ders saat ücretleri ödemelerinin takibini,
  • Akdeniz YÖS Sınavında görev alan personel ve paydaşlara yapılacak ödemelerin takibini,
  • Evrak kayıt ve takibini,
  • Ses sistemi, araç desteği (öğrenci toplulukları etkinlikleri ve teknik geziler), yemek desteği vb… yardımların sağlanmasının takibini,
  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerin bina, çevre temizliği ile bakım ve onarımının takibini,
  • Başkanlığımız hizmet binası güvenliğinin takibini,
  • Başkanlığımız danışma hizmeti, ikram servisi vb… işlerin takibini sağlar.

 

 • Bilgi İşlem
  Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak, Web Hizmeti ve Bilgi İşlem Hizmetlerini yürütmektedir.
  Web Hizmeti: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve bağlı işletmelerin kurumsal web sitesinin içeriğinin oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması çalışmalarını yürütmektedir.
  Bilgi İşlem Hizmeti: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın bilgisayar, internet ve yazılım problemlerini gidermek, otomasyon ve güvenlik kameralarının takibini ve işlevliğini sağlamak ayrıca üniversite içinde bulunan  Led ekranlarının yönetim ve çalışmalarını yürütmektedir.

 

 • Proje ve Tanıtım Ofisi
  • Akdeniz Üniversitesi tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversitemiz akademik birimleri ile iletişim kurarak, tanıtım talep eden kişi veya kurum /kuruluşlarla akademik birimlerimizi bir araya getirerek birimlerin tanıtımının yapılmasını sağlar.
  • Üniversitemiz içerisinde ve dışarısında tanıtım seminerleri verir.
  • Tanıtım ile ilgili çeşitli proje ve faaliyetleri koordine edip gerçekleştirir.
  • Tanıtım ile ilgili faaliyet yapan kurum/kuruluşların etkinliklerine katılır.

 

 •  Harçlar Birimi
  • Mezuniyet / İlişik Kesme İşlemlerini,
  • Öğrenim Ücreti / Katkı Payı İadelerini, 
  • Uluslararası Öğrenci (YÖS-AKDENİZ) ücretlerinin iadesini,
  • 667 Sayılı KHK kapsamında öğrenci ücretlerinin takibi/aktarım işlerini,
  • Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülere Ödenek Kaydı İşlemlerini ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Gelir Kaydını gerçekleştirir.

 

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
  • Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre taşınır niteliğindeki mal ve malzemelerin taşınır ambarına giriş ve çıkış işlemlerinin
   “ TİF” belgesi düzenlenerek yapılması,
  • Kullanıma verilecek demirbaşlar ile ilgili personel veya birim adına ilgili belgeler “Teslim belgesi, Dayanıklı Taşınırlar Listesi” düzenleyerek çıkış işlemi yapmak,
  • Ekonomik ömrünü tamamlamış demirbaşların mevzuata uygun şekilde kayıttan düşülmesi,
  • Yılsonu hesapları ile ilgili gerekli cetvellerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :14.12.2022 11:38:30
Son güncelleme : 21.03.2023 15:09:35