İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hakkında

Mevzuat

 • 6245 Sayılı Harcirah Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • İhale Uygulama Yönetmelikleri
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İhale Genel Tebliği

 

İlgili mevzuatlara göre saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakları verimli ve etkin kullanarak, Üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve kültürel diğer ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.

 • Başkanlığımız birimlerinin ve kültür ve spor topluluklarının ihtiyacı olan mal, malzeme, makine-teçhizat ve demirbaş alımlarını ödenekler dâhilinde ihale veya satın alma usulüyle gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Başkanlığımıza bağlı Merkezi Yemekhane ihtiyacı olan mal, malzeme, makine-teçhizat ve demirbaş alımlarının ihale usulüyle gerçekleştirmek.
 • Başkanlığımıza bağlı kültür ve spor topluluklarının ihtiyacı olan taşıt kiralama, ses ışık sistemi kiralama vb. hizmetlerin ödenekler dâhilinde ihale veya satın alma usulüyle gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Başkanlığımıza bağlı bulunan taşıt tamir bakım onarım ve yıllık sigorta işlemlerini satın alma usulüyle gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Başkanlığımız bünyesinde bulunan hizmet binalarının her türlü bakım onarım hizmetlerini satın alma usulüyle gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Üniversitemiz İlçelerinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek YüksekOkullarında öğrenim gören öğrencilerin yemek hizmetlerinin ihale veya satın alma usulüyle gerçekleştirmek, takıbini yapmak ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Başkanlığımız Bütçe Tekliflerini hazırlamak, ödenek takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek ve dönem raporlarını hazırlamak.
 • Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan araçların Yıllık Akaryakıt ihalesini yapmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili kalite çalışmalarını yapmak, koordine ve konsolide etmek.
 • Birim yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Birim içi personellere yapılan iş, işlemlerle ve mevzuat ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenleyerek yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak.
 • Başkanlığımız personelleri ile kültür ve spor topluluklarının katıldıkları kültürel ve sportif etkinliklerde görevlendirilenlere yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) sınav evraklarının basımı için kullanılacak gerekli ekipmanların satın alınarak temini ve sınavda görevlendirilen sınav görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı görev yolluk işlemlerini yürütmek ve ödemeleri gerçekleştirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :10.01.2023 12:26:58
Son güncelleme : 7.03.2023 18:13:50