Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile
• Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
• Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
• Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
• Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
• Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

VİZYONUMUZ 

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı,yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

Eklenme tarihi :1.09.2022 13:53:17
Son güncelleme : 18.09.2023 17:37:55