Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı

  • Biriminizde çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin aylık puantajları doldurulurken aşağıdaki hususların dikkate alınması öğrencilerimizin ücretlerini tam ve zamanında ödenebilmesi için önem arz etmektedir.
  • Kısmi zamanlı öğrencilerimizin puantaj dönemleri, 15-14 (Örn.15 Ocak-14 Şubat 2024) olarak düzenlenmektedir.
  • Kısmi zamanlı öğrencilerin aylık puantajları, her ayın 15’ini takip eden 2 gün için de online puantaj sisteminde doldurulup, sistemden alınan puantaj cetvelleri üstyazı ile EBYS üzerinden Başkanlığımıza iletilmelidir.
  • Kısmi zamanlı öğrencilerimizin aylık çalışma saati en çok 45 saattir.
  • Kısmi zamanlı öğrencilerimiz mevzuat gereği haftalık 15 saati aşmayacak şekilde çalıştırılmalı ve puantajları buna uygun olarak doldurulmalıdır.
  • Öğrencilerimizin maaşları hesaplanırken çalışma saatleri güne çevrilmektedir ve 1 çalışma günü 7,5 saattir. Dolayısıyla puantajlar doldurulurken 7,5 saat ve katları olarak doldurulması öğrencilerimizin saat ve gün kayıplarını engellemek açısından önemlidir.

Sisteme giriş için tıklayınız ; http://portalserver.akdeniz.edu.tr/kismi/

 

Eklenme tarihi :2.01.2024 10:59:03
Son güncelleme : 2.01.2024 11:03:38