Görev Alanlarımız

Destek Hizmetleri / Personel ve Özlük İşleri

 • Akademik/İdari/Arızi İşçi/ Sürekli İşçi/ Kısmi Zamanlı Öğrenci özlük ve maaş işlerinin takibini,
 • Usta eğitmenlerin ders saat ücretleri ödemelerinin takibi,
 • Akdeniz YÖS Sınavında görev alan personel ve paydaşlara yapılacak ödemelerin takibini,
 • Evrak Kayıt ve Takibi,
 • Ulaşım desteği (öğrenci toplulukları etkinlikleri ve teknik geziler) sağlanmasının takibini,
 • Başkanlığımız ve bağlı birimlerin bina, çevre temizliği ile bakım ve onarımının takibini,
 • Başkanlığımız hizmet binası güvenliğinin takibi,
 • Başkanlığımız danışma hizmeti, ikram servisi vb… işlerin takibini sağlar.

 

Proje ve Tanıtım Ofisi

 • Akdeniz Üniversitesi tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversitemiz akademik birimleri ile iletişim kurarak  tanıtım talep eden kişi, kurum /kuruluşlarla akademik birimlerimizi bir araya getirerek birimlerin tanıtımının yapılmasını sağlar.
 • Üniversitemiz içerisinde ve dışarısında tanıtım seminerleri verir.
 • Tanıtım ile ilgili çeşitli proje ve faaliyetleri koordine edip gerçekleştirir.
 • Tanıtım ile ilgili faaliyet yapan kurum/kuruluşların etkinliklerine katılır. 

 

Harçlar Birimi

 • Mezuniyet / İlişik Kesme İşlemlerini,
 • Öğrenim Ücreti / Katkı Payı İadelerini, 
 • Uluslararası Öğrenci (YÖS-AKDENİZ) ücretlerinin takip ve iadesini,
 • 667 Sayılı KHK kapsamında öğrenci ücretlerinin takibi/aktarım işlerini,
 • Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülere Ödenek Kaydı İşlemlerini ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na Gelir Kaydını gerçekleştirir. 

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre taşınır niteliğindeki mal ve malzemelerin taşınır ambarına giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Kullanıma verilecek demirbaşlar ile ilgili personel veya birim adına ilgili belgeler “Teslim belgesi, Dayanıklı Taşınırlar Listesi” düzenleyerek çıkış işlemi yapmak,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış demirbaşların mevzuata uygun şekilde kayıttan düşülmesi,
 • Yılsonu hesapları ile ilgili gerekli cetvellerin düzenlenmesini sağlar.
Eklenme tarihi :14.12.2022 11:27:49
Son güncelleme : 12.01.2023 16:35:57