Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Emre ÇALIŞKAN
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı V.

0 242 310 21 52 / 2152
emrecaliskan@akdeniz.edu.tr

Evrim YALÇIN
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yardımcısı

0 242 310 60 57 6057
evrimyalcin@akdeniz.edu.tr

Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Sayfa Özeti: Başkanlığımız

Anahtar Kelimeler: