Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ve bağlı birimlerine satın alınan her türlü demirbaşın ve sarf malzemeleri yönetmelikte belirtilen esaslara dayalı olarak kayıt altına  almak,bunlara ilişkin cetvel ve belgeleri düzenlemek , kullanım yerlerine teslim etmek, korumak bu birimin görevleri içerisindedir.

Sayfa Özeti: Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Anahtar Kelimeler: