Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Hakkımızda

Dünyada 20. Yüzyılın son çeyreği ile hızlanan 21. Yüzyıl başlarından günümüze baş döndüren bir hızla gelişim ve değişim gösteren Yükseköğretim kurumları Ülkelerin nitelikli insan gücü ihtiyacının yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlamışlardır. Yükseköğretim kurumları eğitimle birlikte AR-GE çalışmaları kapsamında ekonomilere büyük katkılar sağlamaları yanında ülke kalkınması ile de doğrudan ilişkilidirler.

Üniversitemiz de ülkemiz ve dünya insanlarına birçok alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek sorumluluğunu üzerine almıştır. Bu doğrultuda uygun eğitim stratejileri oluşturulmuş, Bologna süreci ölçütleri de dikkate alınarak dünya üniversiteleri ile uyum sağlamak için üstün gayret ve çaba sarf edilmiş, bu konuda büyük mesafeler alınmıştır.

Akademik birimlerimiz öğrencilerimizi bilgi, beceri ile donatırken, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız da kuruluş amacına uygun olarak öğrencilerimizin ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, barınma, beslenme ve sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak için stratejik planlarımızda belirlenen misyon ve vizyon ile TS EN ISO 9001 kalite yönetim standartları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız harcama yetkisinde bulunan kaynaklar yukarıda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda özellikle öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza en fazla yararı sağlayacak şekilde kullanılmakta ve hizmet verilmektedir. 

Sayfa Özeti: Hakkımızda

Sayfa Açıklaması: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anahtar Kelimeler: