Akdeniz Üniversitesi

anasayfa

duyuru kısa

Doğrudan Temin Alım İlanları

  • DOĞRUDAN TEMİN: TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 

Merkez Yemekhane Akşam Yemeği Saatleri

Merkez Yemekhane Akşam Yemeği Hizmeti 16.10-18.30 saatleri arasında verilmektedir.

Burs Duyuruları

Burs duyuruları bu alanda yayınlanacaktır.

Merkez Yemekhane Yemek Saatleri

Merkez Yemekhanemiz Öğrenci Yemek saatleri 11.15 - 13.45 arasında hizmet vermektedir.

alt

PSİKO

Genel Bilgiler

MESLEK OLARAK SOSYAL HiZMET

Sosyal Hizmet Mesleğinin en üst düzeydeki amacı bireylerin ve tüm toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, korumak ve/veya arttırmak amacı ile oluşturulmuş planlı değişme stratejileri ile müracaatçıların etkileşimlerini geliştirmektir.

Sosyal Hizmet insanlara;

1- İhtiyaç duydukları ve hakları olan kaynaklara ulaşmalarında,

2- Problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde,

3- Müracaatçılara hizmet sunanların gelişimini destekleme yolu ile örgütlerin gelişmesini teşvikte,

4-Özel ve kamu kurumlarında sosyal, sağlık ve çevresel politikaları etkileyerek destek sağlar.

Sosyal hizmet mesleği ihtiyaç içinde bulunan bireye, gruba ve topluma mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahalede bulunur.

Mikro Düzeyde; sosyal kişisel çalışma yöntemi kullanılır. Sosyal kişisel çalışma, birey ve aileye sıkıntıya düştükleri ya da güçlükle karşılaştıklarında bunların üstesinden gelebilmeleri için yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemle ulaşılmak istenen amaç, sadece birey ya da ailenin çevreye uyumlarındaki sıkıntıları gidermek, mesleki yardımda bulunmak ve ihtiyaç duydukları yardımda bulunmak değil; toplumun gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.

Mezzo Düzeyde; sosyal grup çalışması ile grup yöneticisi tarafından yönlendirilen bir grupta ortak ilgi, ihtiyaç ya da sorunu olan bireylerin, grup ortamında diğer grup üyeleriyle aralarında gelişen iletişim ve etkileşim aracılığıyla belirlenen ortak grup ve birey amaçlarına ulaşılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Makro Düzeyde; toplumla çalışma yöntemi kullanılır. Toplumla çalışma temelde toplumun bütünleşmesi ve toplum katılımı esasına dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve barınma, sağlık, eğitim ve toplum kalkınması gibi alanlardaki eksikliklerin giderilmesinde, geliştirilen toplumla çalışma projeleri aracılığıyla işlevsel olan bir sosyal hizmet yöntemidir.

Sosyal hizmetler bütün bu yöntemleri etik ilkelerinde var olan;

1- İnsanın değeri ve insana saygı,

2- İnsanın kendini geliştirme hakkı ve toplumun gelişmesine katkı verme sorumluluğu,

3- Sosyal adalet,

4- İnsan haklarına saygı,

5- Kişi hak ve özgürlüklerine saygı,

6-Gizlilik ilkelerine bağlı, olarak gerçekleştirir.

Sosyal Hizmetin En Temel Hedefi; barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde yaşaması için insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini temel alarak; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerle sağlanan olanakların bilimsel ve mesleki çabalarla insanın ve toplumun yararına dönüştürülmesidir.

Sayfa Özeti: Genel Bilgiler

Anahtar Kelimeler: