Akdeniz Üniversitesi

solbanner

sksbanduyuru

Merkez Yemekhane Duyurusu

  • AKADEMİK TAKVİMDEN DOLAYI AKŞAM YEMEĞİ HİZMETİMİZ 02.06.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN SON BULACAKTIR.
  • AKADEMİK TAKVİMDEN DOLAYI İLAHİYAT FAKÜLTESİ YEMEKHANEMİZ 02.06.2018 TARİHİNDEN SONRA YEMEK HİZMETİ VEREMEYECEKTİR. YEMEK HİZMETİMİZ MERKEZİ YEMEKHANEDE DEVAM ETMEKTEDİR.
  • YAZ DÖNEMİNE GİRİLMESİ SEBEBİYLE ÖĞLE  YEMEĞİ SAATLERİ  11:30-13:30 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Türkiye Güreş Şampiyonası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından 08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasına katılan

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizden;

Hentbol Takımlarımızın Başarıları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Koç Spor Fest  Hentbol Süper Lig müsabakalarında

Yakut Yemekhane Duyurusu

AKADEMİK TAKVİM NEDENİYLE YAKUT YEMEKHANEMİZDE VERMİŞ OLDUĞUMUZ YEMEK HİZMETİMİZ 14.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE YENİ ÖĞRENİM DÖNEMİNE KADAR SON BULMUŞTUR.

YEMEK HİZMETİMİZ MERKEZİ YEMEKHANEDE DEVAM ETMEKTEDİR. 

MERKEZİ YEMEKHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Sualtı Dalış Kursu

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak sürdürülmekte olan 2018 yılı Sualtı Dalış Kursu duyurusu ilgili linkte verilmiştir.

 http://susem.sinop.edu.tr/ internet adresinden gerekli bilgiler alınabilir.

Merkez Yemekhane Yemek Saatleri

Merkez Yemekhanemiz  11.15 - 13.45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

sosyal

Genel Bilgiler

MESLEK OLARAK SOSYAL HiZMET

Sosyal Hizmet Mesleğinin en üst düzeydeki amacı bireylerin ve tüm toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, korumak ve/veya arttırmak amacı ile oluşturulmuş planlı değişme stratejileri ile müracaatçıların etkileşimlerini geliştirmektir.

Sosyal Hizmet insanlara;

1- İhtiyaç duydukları ve hakları olan kaynaklara ulaşmalarında,

2- Problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde,

3- Müracaatçılara hizmet sunanların gelişimini destekleme yolu ile örgütlerin gelişmesini teşvikte,

4-Özel ve kamu kurumlarında sosyal, sağlık ve çevresel politikaları etkileyerek destek sağlar.

Sosyal hizmet mesleği ihtiyaç içinde bulunan bireye, gruba ve topluma mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahalede bulunur.

Mikro Düzeyde; sosyal kişisel çalışma yöntemi kullanılır. Sosyal kişisel çalışma, birey ve aileye sıkıntıya düştükleri ya da güçlükle karşılaştıklarında bunların üstesinden gelebilmeleri için yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemle ulaşılmak istenen amaç, sadece birey ya da ailenin çevreye uyumlarındaki sıkıntıları gidermek, mesleki yardımda bulunmak ve ihtiyaç duydukları yardımda bulunmak değil; toplumun gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.

Mezzo Düzeyde; sosyal grup çalışması ile grup yöneticisi tarafından yönlendirilen bir grupta ortak ilgi, ihtiyaç ya da sorunu olan bireylerin, grup ortamında diğer grup üyeleriyle aralarında gelişen iletişim ve etkileşim aracılığıyla belirlenen ortak grup ve birey amaçlarına ulaşılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Makro Düzeyde; toplumla çalışma yöntemi kullanılır. Toplumla çalışma temelde toplumun bütünleşmesi ve toplum katılımı esasına dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve barınma, sağlık, eğitim ve toplum kalkınması gibi alanlardaki eksikliklerin giderilmesinde, geliştirilen toplumla çalışma projeleri aracılığıyla işlevsel olan bir sosyal hizmet yöntemidir.

Sosyal hizmetler bütün bu yöntemleri etik ilkelerinde var olan;

1- İnsanın değeri ve insana saygı,

2- İnsanın kendini geliştirme hakkı ve toplumun gelişmesine katkı verme sorumluluğu,

3- Sosyal adalet,

4- İnsan haklarına saygı,

5- Kişi hak ve özgürlüklerine saygı,

6-Gizlilik ilkelerine bağlı, olarak gerçekleştirir.

Sosyal Hizmetin En Temel Hedefi; barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde yaşaması için insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini temel alarak; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerle sağlanan olanakların bilimsel ve mesleki çabalarla insanın ve toplumun yararına dönüştürülmesidir.

Sayfa Özeti: Genel Bilgiler

Anahtar Kelimeler: