Akdeniz Üniversitesi

solbanner

sksbanduyuru

Merkez Yemekhane Akşam Yemeği Duyurusu

Akademik takvim nedeniyle  08.01.2018 tarihinden itibaren akşam yemeği hizmetimize ara verilecektir.

İlahiyat Yemekhane Duyurusu

Akademik takvim nedeniyle  08.01.2018 tarihinden itibaren İlahiyat yemekhanesinde vermiş olduğumuz yemek hizmetine ara verilecektir.

YAKUT YEMEKHANE DUYURUSU

AKADEMİK TAKVİM NEDENİYLE YAKUT YEMEKHANESİNDE VERMİŞ OLDUĞUMUZ YEMEK HİZMETİMİZE 25.12.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ARA VERİLEVEKTİR.

YEMEK HİZMETİMİZ MERKEZİ YEMEKHANEDE VERİLMEYE DEVAM EDECEKTİR.

AÜ öğrencisi İsmayıl Mammadov ve Amin Mehdizade Karma Dövüş Sanatları kategorisinde Dünya Şampiyonu oldular

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi İsmayıl Mammadov ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Amin Mehdizade

Merkez Yemekhane Yemek Saatleri

Merkez Yemekhanemiz  11.15 - 13.45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BRİÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA KAZANDIĞIMIZ BAŞARILAR

06-08 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN BRİÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA (KADIN-ERKEK) ALINAN BAŞARILAR

01-05 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA KAZANILAN BAŞARILAR

01-05 MART 2017  TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA  (KADIN-ERKEK) KAZANILAN BAŞARILAR

sosyal

Genel Bilgiler

MESLEK OLARAK SOSYAL HiZMET

Sosyal Hizmet Mesleğinin en üst düzeydeki amacı bireylerin ve tüm toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, korumak ve/veya arttırmak amacı ile oluşturulmuş planlı değişme stratejileri ile müracaatçıların etkileşimlerini geliştirmektir.

Sosyal Hizmet insanlara;

1- İhtiyaç duydukları ve hakları olan kaynaklara ulaşmalarında,

2- Problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde,

3- Müracaatçılara hizmet sunanların gelişimini destekleme yolu ile örgütlerin gelişmesini teşvikte,

4-Özel ve kamu kurumlarında sosyal, sağlık ve çevresel politikaları etkileyerek destek sağlar.

Sosyal hizmet mesleği ihtiyaç içinde bulunan bireye, gruba ve topluma mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahalede bulunur.

Mikro Düzeyde; sosyal kişisel çalışma yöntemi kullanılır. Sosyal kişisel çalışma, birey ve aileye sıkıntıya düştükleri ya da güçlükle karşılaştıklarında bunların üstesinden gelebilmeleri için yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemle ulaşılmak istenen amaç, sadece birey ya da ailenin çevreye uyumlarındaki sıkıntıları gidermek, mesleki yardımda bulunmak ve ihtiyaç duydukları yardımda bulunmak değil; toplumun gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.

Mezzo Düzeyde; sosyal grup çalışması ile grup yöneticisi tarafından yönlendirilen bir grupta ortak ilgi, ihtiyaç ya da sorunu olan bireylerin, grup ortamında diğer grup üyeleriyle aralarında gelişen iletişim ve etkileşim aracılığıyla belirlenen ortak grup ve birey amaçlarına ulaşılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Makro Düzeyde; toplumla çalışma yöntemi kullanılır. Toplumla çalışma temelde toplumun bütünleşmesi ve toplum katılımı esasına dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve barınma, sağlık, eğitim ve toplum kalkınması gibi alanlardaki eksikliklerin giderilmesinde, geliştirilen toplumla çalışma projeleri aracılığıyla işlevsel olan bir sosyal hizmet yöntemidir.

Sosyal hizmetler bütün bu yöntemleri etik ilkelerinde var olan;

1- İnsanın değeri ve insana saygı,

2- İnsanın kendini geliştirme hakkı ve toplumun gelişmesine katkı verme sorumluluğu,

3- Sosyal adalet,

4- İnsan haklarına saygı,

5- Kişi hak ve özgürlüklerine saygı,

6-Gizlilik ilkelerine bağlı, olarak gerçekleştirir.

Sosyal Hizmetin En Temel Hedefi; barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde yaşaması için insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini temel alarak; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerle sağlanan olanakların bilimsel ve mesleki çabalarla insanın ve toplumun yararına dönüştürülmesidir.